ZENTAI VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZERVEZETE

A Zentai Vakok Szervezete 2012.07.11.-én lett bejegyeztetve a belgrádi regisztrációs irodánál.

Civil szervezetként lett bejegyezve három alapitó taggal:

  1. Györe Árpád
  2. Dević Milica
  3. Serfőző Franciska.

A regisztrációs iroda Györe Árpádot jelölte ki, mint fő és felelős személyt az egyesület élére elnöknek. A bejegyzés alkalmával 41 tagot számlált az egyesület. A bejegyzési kötelezettségeket a tagok finanszirozták saját pénzükből. Később kaptunk Zenta községtől gyors segélyt, mivel hogy az iroda helységen kívül más semmink sem volt. Ezáltal lehetőség nyilt a munka folytatására. A médián keresztül meghirdettük a tagosodás lehetőségét.

A 2013-as évben már kérelmeztük a támogatásunkat a várostól, amit meg is kaptunk. A tájékoztatás eredményeként a tagok száma elérte az 52-t. Igy adottak voltak a feltételek, hogy 2014-ben sikerült betagosodni a „Vajdasági Vakok  Szövetségébe”, továbbá felvettük a kapcsolatot a „Csongrád megyei és a Kiskun megyei Vakok Egyesületével”.

2015-ben felvettek bennünket a „Szerbiai Vakok Szövetségébe” is, mivel eleget tettünk az általuk előirt kötelezettségeknek. A zentai egyesület tagjainak száma folyamatosan növekedett. Az egyesületünk egy régi számitógéppel rendelkezett, melyen nem lehetett tökéletesen dolgozni. Ezért megpályáztunk egy számitógépes berendezést a beográdi telekomunikációs minisztériumnál,amit meg is kaptunk.

Az épület rendbetételét, ami nagyon siralmas állapotban volt, a szociális minisztériumnál pályáztuk meg, amire szintén megkaptuk a támogatást. Két pályázat megirását Zenta város segitette – köszönve az ott dolgozó „Matykó Árpádnak”. Ennek a kivitelezése a 2015-ös évben történt.

A 2016-os évben újra választások történtek az egyesületben, ahol újból megválasztották elnöknekGyöre Árpádot. Az igazgató bizottságba új tagok lettek választva. Ekkor kezdett el az egyesület tökéletesen működni. Pályázatokat irtunk, többek között a munkaközvetitő felé is, 2 adminisztrativ munkást kértünk, akik I. kategóriás rokkantak de látó személyek, akiket meg is kaptunk. Azóta is minden évben Zenta község továbbra is pénzügyileg támogat bennünket és igy adott a lehetőség a további működésünkhöz.

Továbbá a beográdi szociális minisztérium pénzügyi támogatásával előadásokat tudtunk tartani:

-pszihológusnő tartott előadásokat, szemorvosnő a szem betegségeiről, a fehér bot szabályos használatáról, a számitógép használata vakok számára, kerekasztal beszélgetések.

Ezenkivül részt veszünk és szervezünk is:

-sport és kultúrális  tevékenységeket, zenei vetélkedőket a tagoknak.

Jelenleg az egyesületnek 95 tagja van. Tagjainkat igyekszünk minden téren segíteni. Jelen vagyunk

a továbbképzéseken amit a Szerbiai Vakok Szövetsége szervez. A vajdasági szervezetek közül mi

vagyunk egyike a legaktívabb és a legjobban működő szervezeteknek.